Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej Fizyka AR

  1. Naszym priorytetem jest Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Dane Osobowe użytkowników naszej aplikacji mobilnej Fizyka AR są traktowane z poszanowaniem ich podstawowych praw i wolności oraz godności osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zachowania poufności. Wszelkie informacje i dane dostarczane przez Ciebie lub w inny sposób zebrane przez nas w związku z korzystaniem z aplikacji mobilnej Fizyka AR będą wykorzystywane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) . Oznacza to przede wszystkim, że jakiekolwiek przetwarzanie Danych Osobowych podejmowane przez nas będzie realizowane z zachowaniem zasad wymaganych przepisami prawa. 
  2. Aplikacja mobilna Fizyka AR wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality). Technologia AR to system łączący świat rzeczywisty z wirtualnym. Istotne jest, aby używać aplikacji wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. W czasie używania aplikacji pamiętaj, że na obraz z kamery nakłada się generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Nie zapominaj o przedmiotach i przeszkodach istniejących w Twoim otoczeniu w świecie rzeczywistym. 
  3. EduLab bez Twojej zgody nie zbiera danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej, położenia, dane urządzenia, typu systemu operacyjnego, Android Device ID, Advertising ID. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie. Dane te nie identyfikują Twojej osoby ani nie pozwalają na jej identyfikację.
  4. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla EduLab. Dodatkowo, w celu nawiązania z Tobą kontaktu w przypadku wystąpienia błędu aplikacji, EduLab może poprosić Cię o podanie Twojego adresu e-mail.
  5. EduLab zbiera automatycznie dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak: Google Analytics for Mobile oraz innych systemów, takich jak: Vuforia, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności dostępnymi na odpowiednich stronach internetowych.
  6. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji bądź ją odinstaluj.
  7. EduLab zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na polityki prywatności na stronie https://www.fizykaar.pl/
Przewiń na górę